Ул. Живко Чинго бр. 6

6000 Охрид

Македонија

+389 (0)46 270 - 202

 • English (United Kingdom)
 • Македонски (Macedonian)
 • Italian

Во областа на енергетските дистрибутивни трансформатори ТРАФО-ОХ изработува:

1. Комплет:

 • - Трансформаторски казани
 • - Трансформаторски капаци
 • - Трансформаторски кабловски кутии

2. Комплетна логистика и снабдување со:

 • - Трансформаторски јадра
 • - Опрема за трансформатори
 • - Улје за трансформатори

Во делот за изработка на трансформаторски казани имаме можност за антикорозивна заштита со полевање и топло цинковање.

Нашите можности за изработка се:

1. Казани со антикорозивна заштита - со основна боја на база полевање:

 • - максимум тежина до 1,5 тон
 • - максимум висина до 2,2 метри

2. За топло цинковани казани

 • - максимум ширина до 1,2 метри
 • - максимум висина до 1,6 метри