Вто05222018

Последна промена05:57:27 PM

Back Вие сте на: Home Вести Охрид Се издаваат локации за урбана опрема

Се издаваат локации за урбана опрема

Сподели

Општина Охрид согласно  Одлуката за усвојување на годишната програма за поставување на урбана опрема,  издава времено користење на површини за поставување урбана опрема. 

 

 Општина Охрид издава површини за поставување на урбана опрема за комерцијално користење. Локациите за поставување на урбаната опрема се за следната намена:


2.1 ПРОДАЖБА НА ХРАНА 2 ЛОКАЦИИ;
Локациите за поставување на урбана опрема за продажба на храна се лоцирани на ул ,,Цар Самоил,,(во непосредна близина на куќата на Робевци) и ,,Градскиот плоштад,, (во непосредна близина на рибниот ресторан).
Локација од од по 4 м2.
Графички приказ со нумерички ознаки на локациите се дадени во планот на годишната програма за поставување на урбана опрема за 2017 година.

3. Локациите за поставување на урбаната опрема ќе се издаваат за времетраење од 90 (деведесет) денови.

4. Почетна цена за издавање на локација е:
- локација за поставување на урбана опрема за продажба на храна со димензии 4 м2 почетната цена изнесува 5.000.оо (петилјади) денари/месечно по локација;

4.2 Во почетната цена за издавање на локација не се содржани трошоците за комунална такса, одржување на хигиена, приклучок и трошок за електрична енергија и користење на унифицираната тезга.
4.3 Трошоците за хигиена, приклучок и трошок за користење на електрична енергија паѓаат на товар на најповолниот понудувач.
4.4 Трошокот за комунална такса изнесува 7 (седум) денари од м2 дневно.
4.5 Договорите со најповолните понудувачи заточка 2.1, ќе се склучуваат за период од 90 (деведесет) денови.

  • Granit

ФОТО

 

ПРИДРУЖЕТЕ НИ СЕ НА FACEBOOK