Реновиран ресторанот во “Нико Нестор“

Сподели

Заврши  е реконструкцијата на кабинетот за практична настава - ресторанот за потребите на угостителско-туристичка струка (профил келнер).