Штом не се празнуваат македонските, нема ни албанските настани во Струга

Сподели

Не помина програмата за одбележување  значајни настани и личности во Струга. Македонските советници го искористија бадентеровото правило и не гласаа, бидејќи во програмата беше предвидено да се празнуваат албанските но не и македонските настани. 

 

Алсат.м