По изложбата на Кукунешоски, портрет на Шипинкароки

По изложбата на фоторепортерот Стојан КУкунешоски, портрети на писателот Петко Шипинкароски.

Изложбата беше отворена во НУ „Браќа Миладиновци“во Струга,во организација на Културниот центар „Бран“и Меѓународната ревија на за литература „Бранувања“,на 3 октомври 2020 година,се одржа послание во чест на македонскиот писател Петко Шипинкаровски ( 1946 – 2020 ).


Изложбата на фотографии –портери од животот на Шипинкаровски и 19 –те насловни страници на ревијата „Бранувања“од фоторепортерот Стојан Кукунешоски,ја прогласи за отворена познатиот македонски писател,поет и публист Мишо Китаноски,а за изложениет фотографии зборуваше самиот автор Кукунешоски,кој меѓу другот истакна дека со Петко Шипинкаровски пријателувавме многу години,така што имав прилика по одблиску да го запознам и даја почуствувам неговата добрина и работливост.
Најчесто се прашувавме тој за моите фотографски остварувања,а јас за неговито литераурно творештво,мислам дека и тоа не оджуваше и во исто време делуваше како синергија,а тоа значеше во исто време и закажување на нова средба и ново видување.
Неговиот благороден лик,се обидував на сите средби што ги организираше тој,да го пронајдам човекољубието негово со сите учесници на неговите убаво организирани средби посветени на литературата.


Четернаесете случајно избрани портрети и уште толку групни фотографии во коии доаѓале до израз неговата топлина,милост,широчина и желба,сите како него да се однесуваат и да го слават човекот.
На изложбата ги покажавме и 19 – те насловни страници на Меѓународната ревија „Бранувања“зашто и во нив треба да го препознаеме ликот и делото на Петко Шипинкаровски кој буквално бдееше уредувајќи ја ревијата „Бранувања“.
Ова е јасно и недвосмислено покажува дека тој за себе,колку и вредно работеше вградувајќи се во македонската литература и култура.
Се поклонуваме пред неговиот лик со уверување дека никогаш нема да го заборавиме нашиот Петко Шипинкаровски.

Ст.К

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани