Активни случаи во Охрид се 357, во Струга 161

 

Ковид билтен на ЦЈЗ за период од 31 октомври до 06 ноември 2020 г.

 

–          Материјали (брис грло и нос) за тестирање на присуство на COVID-19 земени се од вкупно 275  лица во општините Охрид, Дебрца, Струга, Вевчани, Дебар и Центар Жупа и анализирани се во лабораториите на Институтот за јавно здравје Скопје

–          Од вкупно земените материјали, 132 се земени по епидемиолошки индикации (лица кои исполнуваат критериуми за дефиниција на случај), а 143 материјали зе земени при тестирањето со упат од матичен лекар-МОЈ ТЕРМИН

–          Од вкупно тестираните примероци во сите лаборатории во РСМ во овој период, лабораториски е дијагностицирано присуство на COVID-19 кај вкупно 318 лица и тоа кај 190 лица од општина Охрид, кај 89 лица од општина Струга и кај 39 лица од општина Дебар.

–          Во овој период оздравени се 53 лица од Охрид, 24 лице од Струга и 23 лица од Дебар.

–          Во овој период починати се 9 лица од Охрид и 1 лица од општина Струга.

–          Активни случаи во Охрид се 357,  во Струга 161, а во Дебар 63.

 

Од почетокот на епидемијата до 06 ноември 2020:

-лабораториски е дијагностицирано присуство на COVID-19 кај  вкупно 2178 лица во општините Охрид, Дебрца, Струга, Вевчани, Дебар и Центар Жупа, од кои кај 892 лица во општина Охрид и Дебрца, 911 лица во општина Струга и Вевчани и 375 лица во општина Дебар и Центар Жупа.

-оздравени пациенти од Охрид се 491, од Струга се 672, а од Дебар и Центар Жупа се 283 пациенти

-од општина Охрид и Дебарца има 32 починати пациенти, од општина Струга се починати 76, а од Дебар и Центар Жупа се починати 18 лица

 

 

 

 

Дозволете да нагласиме дека во овој период коронавирусот е широко распространет, во локална трансмисија и со засилена активност.

Коронавирусот го пренесуваат луѓето кои не се придржуваат кон мерките и препораките за заштита од COVID-19.

 

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани