Заводот за кардиологија ќе лекува пациенти со корона

Заводот за кардиологија ќе лекува пациенти со корона.

 

Специјализираната болница за кардиоваскуларни болести,Охрид ,во период кога бројката на COVID позитивни пациенти рапидно расте ,а болничките капацитети се полнат,во комуникација и координација со Министерот за здравство, доколку е неопходно ќе ги стави на располагање сместувачките капацитети на крило А за третман на COVID позитивни пациенти, кое е физички и функционално одвоено од останатиот болнички дел.
Мора да напомениме дека нашата болница ги згрижува најкомплексните случаи со кардиоваскуларна и др патологија од цел регион: Охрид, Струга, Вевчани,Кичево,Дебар,Ресен,Битола,Прилеп,Крушево ,Демир Хисар. Во последниов период одделот за интервентна кардиологија,одделот за интензивно и болничко лекување како и амбулантно поликлиничкиот оддел бележи зголемување на обемот на работа .
Но, во едно вакво време на здравствена криза, ние не можеме да останеме надвор од здравствениот систем и секако доколку има потреба ќе се вклучиме во решавање на новонастанатата ситуација во координација со Министерството за здравство.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани