Болницата за кардиологија Охрид подготвена за лекување ковид позитивни

Специјалната болница за кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан  подготвена за згрижување на пациенти  со корона вирусот.

Поради се` поголемиот број на заболени  одделот за рехаблитација  од денес е  пренаменет  за третман на  ковид позитивни.

Болничкото крило  кое ќе биде ковид центар е физички одвоено, располага со  триесеттина  кревети , има доволно медицинскиот персонал  , единствено  нема  целтрален довод на кислород , но  тоа ќе се обезбедува со кислородни боци.

-„Како наш приоритет ќе останат пациентите со  кардиоваскуларна патологија,  а нашиот медицински персонал не треба да зборувам за нивната подготвеност, стручност и професионалност и секако можност да се справат со една ваква нова ситуација“, вели  Елена  Коваческа Башуроска директор на Специјална болница за кадиологија.

Преадапптацијата на  болницата нема да се одрази врз лекувањето на пациенти со кардиовасуларни заболувања.

„ Нема да го намалиме бројот на ппациенти кои се третираат со ургентни состојби тој дел нема да трпи во ниеден момент  мегутоа во делот каде има понмалку тшки или оние кои може да бидат одложени може да напправиме некое намалување“ , вели Никола Бакрачески кардиолог во Сппецијалната болница за кардиологија.

Во охридската болница за кардиологија месечно се прегледуваат по 1200 пацинети од Југозападниот регион во змејава  и има околу 150 оперативни интервенции.

-Ова е  крилото  А во специјалната болница за кардиоваскуларни болести  Охрид , деновиве овде ќе се сместуваат ппрвите ковид позитивни пациенти.

Новинар Соња Рилковска

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани