Избран нов претседател на Здружението на пензионери во Лабуништа

Избран нов претседател на Здружението на пензионери во Лабуништа.

На вонреднате седница на Собранието на ЗП Лабуништа,што се одржа на 20. 12.2020 година,во полн состав,со една единствена точка на дневен ред:избор на претседател на Здружението на пензионери од Лабуништа што ги опфаќа околните населени места Подгорци и Боровец.
Собранието беше свикано на иницијатива на Хамди Асани,делегат на СЗПМ и административното лице Есат Ферати.
По одавањето едноминутно молчење за починатиот претседател на здружението Лутви Ќазимоски и други членови на собранието,кадиционата комисија од три члена даде предлог до Собранието за претседател како можен кандидат беше предложен и на транспаренетен начин избран правникот Салоски Лутвија ,кој доаѓа од редовите на оваа здружение како поранешен секретар на оваа здружение,по јавното гласање сите присутни членови едногласно без ниеден против беше избран Салоски Лтвија,за да биде прв човек наоваа здружение во наредните четируи години.
Исто така на Собранието беа коптирани уште два члена на местата од починатите членови на Собранието.Собранието беше одржано според строго контролинраните мерки за заштита од Ковид -19
СТОЈАН КУКУНЕШОСКИ

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани