Зголемен бројот на социјално загрозени во струшко

Во струшко 400  граѓани се социјално загрозени,  евидентирани во Центарот за социјални работи.

Пандемијата придонесе за пораст на бројот на социјално ранливи во 2020 година. 

-„ЈУМ Центар за социјална работа Струга е месно надлежен за општините Струга и Вевчани.
Бројот на социјално загрозени домаќинства бидејќи станува збор за варијабилна бројка изнесува 400 корисници.
Споредбено со минатите години во 2020 и 2021 година имаме благ пораст кој се должи пред се на пандемијата Ковид 19“, вели Мевмед Халили директор на Центарот за социјални работи Струга. 

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани