Во петок седница на Советот на општина Охрид

Во петок втора седница на Советот на општина Охрид. Ќе се верифицираат мандатите на советниците и ќе се избираат комисиите. 

 

Дневен ред: 

Предлог Одлука за верификација на мандат на членови на Советот на општина Охрид.
Предлог Решение за формирање Статутарно-правна Комисија.
Предлог Решение за формирање Комисија за финансии и буџет.
Предлог Решение за формирање Комисија за јавни и комунални дејности.
Предлог Решение за формирање Комисија за урбанизам.
Предлог Решение за формирање Комисија за општествени дејности.
Предлог Решение за формирање Комисија за туризам и локален економски развој.
Предлог Решение за формирање Комисија за заштита на животната средина.
Предлог Решение за формирање Комисија за млади и спорт.
Предлог Решение за формирање Комисија за месна самоуправа.
Предлог Решение за формирање Комисија за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.
Предлог Решение за формирање Комисија за еднакви можности меѓу мажите и жените.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани