Потпишан договорот за имплементација на проектот „Ohrid Go“

Градоначалникот на Општина Охрид, Кирил Пецаков, денеска го потпиша договорот за имплементација на проектот „Roads Not Taken: Municipality of Ohrid Going Green, Smart, Innovative (OHRID GO)“, кој е финансиран од страна на ЕУ преку програмата EU for Municipalities.

 

Проектот има за цел зајакнување на капацитетот на локалната власт, пилотирање на неколку зелени, паметни и иновативни идеи кои се справуваат со локалните проблеми и овозможување на модуларност на интервенцијата со предвидување натамошна донаторска поддршка. Воедно, проектот таргетира економско закрепнување и максимално искористување на неговите економски аспекти засновани на дигитално знаење.

Во последната деценија, Охрид бележи постојан пораст како на туристичкиот сектор, на кој традиционално се потпира охридската локална економија, така и на другите економски сектори како што се производството и градежништвото. Во исто време, развојот е нерамномерен територијално и во однос на економските сектори, што е видливо во концентрација на стопанските и туристичките и рекреативни активности во внатрешниот урбан дел на општината и брегот на езерото, неискористен потенцијал на руралниот туризам, релативно висока стапка на невработеност која доаѓа во позадина на недостаток на работна сила во туристичкиот и производствениот сектор и постоењето на силна технолошка и индустриска традиција на работната сила, преполна транспортна инфраструктура особено во текот на летото времиња. Притоа, постои консензус дека овие меѓусебно поврзани предизвици можат најдобро да се решат на целосен, паметен, иновативен и зелен начин, во согласност со современите случувања во секторот за развојна поддршка и новите национални и меѓународни приоритети. Општината ја гледа предложената акција како чекор кон тоа да стане поспособна за спроведување на акции кои ја надминуваат изградбата на основната инфраструктура со што се задоволуваат потребите на „новата генерација“ на граѓаните и посетителите.

Главната нишка на проектот е санација на традиционално запуштениот простор на поранешната воена касарна, кој од локалната самоуправа е идентификуван како област со огромен потенцијал за одржлив развој, што е стратешки важно за идниот развој на Охрид. Најголем дел од објектите поставени како дел од проектот ќе бидат лоцирани во оваа област и најголем дел од активностите ќе се одвиваат таму. Визијата на општината е да ја трансформира оваа зелена и убава област, со над 20 хектари земјиште и стотици квадратни метри во 6 згради со традиционална индустриска архитектура во рекреативен и деловен центар на градот кој ќе привлече жители, посетители, инвеститори, како и иновативни бизниси кои даваат поттик на локалната економија и ги движат активностите од внатрешното јадро на центарот на градот.

 


Севкупно, проектот ќе го зајакне капацитетот на општина Охрид да стратегиизира, планира и имплементира иновативни, паметни и зелени решенија за локалните развојни предизвици кои се во согласност со приоритетите на ЕУ.

Ова ќе се реализира преку:

Намалување на отпечатокот на CO2 со воведување на алтернативни средства на урбана мобилност, односно зелен урбан систем – Smart City Bike System. Ќе бидат набавени 60 смарт велосипеди, кои ќе бидат поставени на 10 докинг станици (паркиралишта), со што населението и посетителите на иновативен начин, преку посебна апликација ќе можат да ги користат во градот и околината.
Диверзификација на локалната туристичка понуда преку воведување зелени рекреативни соджини (Адреналински парк и Pump Up патека), и
Развој на локалната економија базирана на знаење преку формирање на Smart Ideas Hub како старт-ап центар.

Воедно во рамки на проектот ќе биде изработена генерална физибилити студија со акционен план за долгорочен развој на поранешната касарна, која се предвидува да прерасне во технолошко-рекреативна зона. Исто така, со цел унапредување на претпримништвото и локалната економија, во новоформираниот старт ап центар, предвидени се голем број на обуки и менторства во насока на развој на практични вештини потребни за развој на старт ап бизниси.

 

Вкупната вредност на проектот изнесува 716.766,00 eвра, а партнери на проектот се Општина Воден од Грција и Стелар Солушнс од Скопје.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани