Во Струга работилница за правата на старите лица

Во рамките на одбележувањето на „Недела на грижа на стари лица“.Во склоп на годишната програма на Црвен крст на РСМ,Општинската организација на Струга,под мотото „Сите сме нивни деца“организира работилница – средба со активистите на Црвен крст за дваесеттина пензионери членови на ЗП Струга,предводени од претседателот Милорад Трпоски,секретарот Изеир Мустафаи,потпретседателот Зија Аслани и Комисијата за здравство при Здружението.

Работилницата насловена Правата на старите лицаво РСМ.За оваа тема беа ангажирани:социјален работник од Центарот за социјални грижи-Струга,Весна Лазареска-Прентоска и д-р Васко Дулески.На работилницата се обрати секретарот на Црвен крст – Струга Адхуриме Даути,која ја раководеше истата,ги поздрави присутните пензионери,а воедно е најави и темата.Почитувајќи ги согласно препораките и мерките за за заштите и превенција од корона вирусот Ковид-19,беа испочитувани за време на одржувањето на работилницата.
Оваа тема побуди голем интерес,како и за здравствената заштита.Беа поставени низа прашања од страна на претседателот Трпоски и пензионерот Делче Илиески,за кои се добија соодветни –стручни одговори од докторот Дулески и социјалниот работник Лазареска.
Исто така беше истакнато дека волонтерите вршат бесплатна услуга за набавка и достава на храна,средства за хигиена,лекови и други потрбни продукти на постарите ,осамените и изнемоштените лица со цел да се даде придонес во намалување на ранливоста на постарите граѓани и подршка на населението во одговор на предизвиците на КОВИД-19
Целта за одбелужување на неделата е да се подигне јавната свест за потребите од зголемена интеграција на сите лица во сите сфери на општествениот живот,како и потреба за обезбедување на грижа и помош на стари лица.
Подршка во одбележување на неделата е обезбедена од страна УНФПА преку Црвен крст на Македонија.
На крајот од работилницата,секретарката на Општинскиот Црвен крст-Струга,ги информира пензионерите кои имаат потреба од ваква услуга можат да се обратат на телефон,кој е достаспен 24 часа.

автор СТОЈАН КУКУНЕШОСКИ

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани