Почнаа активности за реконструкција на „Македонски просветители“

Започна реконструкцијата на булеварот „Македонски просветители“.

Првенствено се сечат дрвјата за да може да се изведуваат градежнте зафати. Со проектот предвидено е да се изврши реконструкција на двете коловозни ленти кои меѓусебно ќе бидат одвоени со зелен појас. Предвидено е паркирањето на булеварот да биде косо под агол од 45 степени по една страна. Исто така со проектот е опфатена и изградба на велосипедска патека која ќе биде двонасочна и две пешачки патеки.

Изведувач на градежните зафати е АД „Илинден“, а вредноста на проектот изнесува околу 38 милиони денари.

Нема достапен опис

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани