Прекин на субвенционирањето на велосиппеди за 2022

Се известува јавноста дека поради целосно исцрпување на предвидените средства од буџетот на општина Охрид, се прекинува Јавниот Повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Охрид за купување велосипеди во 2022 година.

 

Јавниот повик беше објавен на 30-ти март 2022 година, согласно Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2022 година.

 

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани