Неправилности во градежните работи го предизвикаа дефектот на АСНОМ

Неправилности во градежните работи го предизвикаа дефектот на АСНОМ. Изведуваот доби забрана за градба. 

Општинските надлежни служби, во присуство на вешто лице и асистенција на полиција, извршија увид и интервенција на улица АСНОМ, поради неправилности во градежните работи на заеднички станбен објект.

При увидот, утврдено е дека инвеститорот ДГУПТ “Еуро –Билдинг 2012 ДООЕЛ Охрид“, гради спротивно од одобрението за градење. Од страна на градежниот инспектор утврдено е дека, инвеститорот узурпирал дел од соседната катастарска парцела и направил големо оштетување на улицата и водоводната мрежа.

Од страна на овластениот градежен инспектор изготвено е решение за прекин на изградбата, со дополнително решение за надомест на причинетата штета.

Според Законот за правното лице ќе следат и соодветни законски управни акти.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани