Јавна анкета за Архитектонско -урбанистички план за ГП 7.1.96

Општина Охрид организира јавна анкета за Архитектонско -урбанистички план за ГП 7.1.96.

С О О П Ш Т Е Н И Е
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА за Архитектонско-урбанистички проект за ГП бр.7.1.96 на дел од КП 10888, дел од КП 10885, 10993/3, 9286/20 и 9286/21 КО Охрид 2, во ДУП УРБАНА ЗАЕДНИЦА 7 БЛОК 7.1 Охрид, со намена В1-образование, општина Охрид, стои во соопштението.

Јавната анкета ќе трае од 15 до 19 август.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани