Хотелот Далјан во Охрид единствен со инклузивен туризам

Хотелот „Далјан“ во Охрид, во сопственост на Националниот сојуз на глуви и наглуви лица на Македонија е мост помеѓу светот на звуците и тишината. Половина од вработените се глуви лица, распоредени на нетипични позиции за лица со ваков инвалидитет. Ги има кувари, хаусмајстори, градинари и собарици.


Тие се единственото место во земјава ,кои нудат инклузивна услуга за лицата со попреченост и каде за комуникација целиот персонал го користи знаковниот јазик.


„Од четворица вработени во кујната тројца се глуви лица, хаусмајсторот е глуво лице, исто така и собарицата. Целиот хотел е прилагоден на таа попреченост да во процесот на работење не претставува никаков проблем нивната глувост. И нешто што е многу специфично за нашиот хотел е тоа што работен јазик на кој што сите зборуваме ни е знаковниот јазик“ Славица Стефаноска, директорка на хотелот.

Инклузивноста во туризмот не ја претставува само пристапната патека, туку комплетна хотелската услуга, за лицата со инвалидитет да се почуствуваат еднакви. А воедно клучна е и работната интеграција на инвалидизираните лица.

-„Персоналот да биде обучен да даде една инклузивна услуга за секоја попреченост посебно. Има една угостителска услуга на пример послужување на ручек за гостин со глувост, за слеп гостин или за гостин со телесна попреченост. Тоа се многу различни работи“, додава Стефаноска.

Одмаралиштето функционира како самоодржливо социјално претпријатие во сопственост на невладина инвалидска организација. Најчести гости скоро 80 отсто, се глуви лица, понатаму слепи и лица со телесен инвалидитет, кои тука се чуствуваат еднакви со сите. Земјава мора да работи на подигнување на општествената свест и интеграција на лицата со попреченост.


Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани