Избрани најдобрите творби на тема „Есента во најубави бои“

Избрани најдобрите литературни и ликовни творби на објавениот конкурс на тема: Есента со своите најубави бои блика, во полиња и градини на берба ве вика.


Жири-комисијата ги разгледа пристигнатите литературни и ликовни творби и изврши избор на најдобрите литературни и ликовни трудови.
Од пристигнатите литературни творби награди освоија:

 1. Прва награда во висина од 7 000 ден.
  Ели Џајкоска, VII одд. од ПОУ „Григор Прличев“-Рача
 2. Втора награда во висина од 5 000 ден.
  Симона Димитриеска, IX одд. од ООУ „Кочо Рацин“
 3. Трета награда во висина од 3 000 ден.
  Дарја Аполеска, VII одд. од ООУ „Ванчо Николески“-Косел.
  Од пристигнатите ликовни творби награди освоија:
 4. Прва награда во висина од 7 000 ден.
  Јана Ристеска, III одд. од ООУ „Св. Наум Охридски“-Пештани
 5. Втора награда во висина од 5 000 ден.
  Семра Ајдар, VIII одд. од ООУ „Братство Единство“
 6. Трета награда во висина од 3 000 ден.
  Елена Чулческа, VII одд. од ООУ „Ванчо Николески“-Лескоец.
  Честитки за сите наградени ученици и нивните ментори!
  Учениците во придружба на родител да достават трансакциски сметки во Одделението за заштита и влијание врз животната средина при Општина Охрид секој работен ден од 7:30 до 15:30 часот.
Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани