Градоначалникот Пецаков дел од 9 -та Дримска конференција

Градоначалникот Пецаков присуствуваше на 9 та Дримска конференција во Албанија.


Програмата е од исклучително значење за обезбедување на одржливо управување со сливот на Охридското езеро како и обезбедување на поглема прекугранична соработка во насока на заштитата и зачувување на овој уникатен природен басен.
Се радувам што веќе сериозно имаме започнато да работиме на подобрување на капацитетот на сите засегнати страни за ефективно спроведување на активностите и носолодирање на институционалните, политичките и правните рамки за решавање на прекуграничните прашања, информира Пецаков.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани