Претставници на општина Вевчани на конференција за одржлив туризам

Изборот на општина Вевчани за една од најдобрите Топ 100 Приказни за Зелени Дестинации за 2022 година ја отвара можноста за соработка со други општини и туристички организации од регионот.

Преставници од локалната самоуправа и бизнис секторот кои се заинтересирани да бидат дел од програмата за сертифицирање на зелени бизниси учествуваат на регионална конференција за одржлив туризам и зелени дестинации во организација на Туристичка организација Тиват, Црна Гора. Одржливото управување и развојот на општина Вевчани како зелена дестинација е една од главните стратешки определби на општина Вевчани, информира градоначалникот Спасе Кочоски.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани