Јавен повик за добивање субвенции за туристичка такса

Врз основа на Годишната програма на Секторот за туризам и локален економски развој за 2022 година, предвидено e субвенционирање на уплатената такса за привремен престој на домашни и странски туристи за физички лица вршители на угостителска дејност во општина Охрид.

Согласно истата и донесениот Правилник за субвенционирање- (начинот и видот) на туристичката такса на вршителите на угостителска дејност од 07.10.2022 со бр. 08-13707/10, општина Охрид објавува јавен повик за поднесување барања за добивање субвенции и уплатена такса за привремен престој на домашни и странски гости.

Сите документи тука

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани