Градежни зафати во повеќе училишта во охридско

Продолжува со реконструкција на санитарните јазли во училиштата на територијата на Општина Охрид.

Во моментов се одвива реконструкција на санитарните јазли во ООУ „Ванчо Николески“ во Косел. Дополнително тука ќе биде изградена и настрешница во дворот на училиштето.

Во ООУ „Ванчо Николески“ во Куратица се врши промена на олуците.

Финасиските средства за оваа намена се обезбедени од буџетот на Општина Охрид.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани