Ј.П.„Охридски Комуналец”-Охрид ја нуди услугата е-фактура

Ј.П.„Охридски Комуналец”-Охрид ја нуди услугата е-фактура.

Со активирање на оваа услуга ќе ги добивате Вашите месечни сметки и фактури брзо и навремено, притоа давајќи голем придонес во заштита на животната средина

Активирањето може да се изврши на два начини:

1. Доколку ја користите нашата услуга за електронска наплата на сметките и фактурите на веб-страната www.eohridskikomunalec.com.mk , во копчето за корисничка сметка го штиклирате полето

Се согласувам сметките за извршените услуги да ги добивам само по електронски пат

2. Другата можност е да пополните формулар за доставување на сметките и фактурите по електронски пат кој се наоѓа на нашата официјална веб-страна www.ohridskikomunalec.com.mk

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани