Општина Охрид ќе доделува стипендии за ученици и студенти

Општина Охрид за учебната 2022/2023 година ќе додели стипендии и тоа на ученици во основно и средно образование, како и на студенти, магистранти и докторанти кои се лица со ретки болести и посебни потреби во општина Охрид

Услови за доделување стипендии: Право на стипендија имаат лицата кои се: – жители на Општина Охрид; – редовни ученици, студенти, запишани на магистерски и докторски студии на државните и приватни училишта и универзитети во РМ ; -да се пациенти со ретки болести и посебни потреби категоризирани со наод и мислење за видот и степенот на попреченоста во физичкиот или психичкиот развој и специфични потреби, издадено од страна на центрите или други институции кои го утврдуваат тоа; – да не повторувале година во текот на своето образование.

Останатите детали тука

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани