Едукативно предавање на тема превенција од болести на зависност

Во соработка со Црвен крст Охрид денес во ООУ ,,Св. Климент Охридски” беше одржано стручно предавање од обучен врснички едукатор на тема: Превенција на болести на зависност за учениците од осмо и деветто одделение.

,,Едукацијата на нашите ученици за оваа проблематика е навистина важна и клучна во процесот на развивање свесност, градењето ставови поврзани со оваа тема, нејзино разбирање и секако, придонесување во процесот на формирање на психофизички здрави индивидуи”, информираат од ООУ ,,Св Климент Охридски”.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани