Се прави посебен план за заштита и управување на изворите кај Свети Наум

За прв пат се врши инвенторизација на биодиверзитетот и еко системот на изворите во Свети Наум. Целта на овој попис е да се добијат нови релевантни податоци за состојбата на природното наследство.
Проектот е на Унеско, а го споведува Националниот парк Галичица, при што за прв пат ќе биде изработен посебен план за заштита и управување со комплексот на изворите во Свети Наум.

-„ Тоа е новина и нешто непознато за заштитените подрачја на територијата на С. Македонија. И јавната установа со свои сопствени ресурси со активно учество на вработените изработи работна веризја на овој посебен план“, вели Сања Рилкоска член на Комисијата за Светско наследство.

Изворите на Свети Наум се едни од најмистичните и најубавите места од каде се напојува Охридското езеро. Тие се строго заштитена зона и ретка природна убавина, токму затоа е потребна поголема заштита.

-„ Ќе се добие еден навистина квалитетен документ кој би бил пример за тоа како може одредени значителни подрачја во рамките на заштитените подрачја посебно да се управуваат посебно да се третираат и со тоа заштитата да се подигне на едно повисоко ниво“, додава Рилкоска.

Кај Свети Наум има 15 крајбрежни извори и 30 подводни извори. Локалитетот е богат со ендемична флора и фауна.

Новинар Соња Рилковска

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани