Меморандум за соработка помеѓу Универзитетот за информатика „Св. Апостол Павле“ и ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ и ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“.

Со меморандумот потпишан помеѓу УИНТ „Св. Апостол Павле“ и ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“, двете институции ја продолжуваат својата соработка. Проректорката проф. д-р Устијана Речкоска Шикоска и директорот Сашо Недески, ги истакнаа можноста и за двете институции за учество на заеднички проекти и настани. Пред учениците на ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“, беа презентирани студиските програми, кои освен информатички науки и технологии интегрираат и општествени и хуманистички науки.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани