Струшката библиотека ги заштитува вредните книжевни збирки

Струшката библиотека ги заштитува вредните збирки. Роднокрајната збирка за историјата на општина Струга и единствената збирка на Струшките вечери на поезијата ќе бидат под специјален режим на чување.Се подготвува ззасебен простор каде ќе бидат исполнети условите на потребната температура, влага и светлина. Приоритет е заштита на вредните историски наслови.
Дополнително, со 200 илјади денари годинава ќе се збогати книжниот фонд, подеднакво ќе се набавуваат книги на македонски и албански јазик.

-„Ние мора тие примероци да ги зштитиме бидејќи се дел од националната култура на Македонија не само на Струга. Книгите се заштитени сега се планира Центарот за култура од сопствени средства да ослободи простор за да биде комплет зачуван целиот книжен фонд. Да се избегнат просториите со влага и просториите каде што нема доволно светлина“, вели Никола Велкоска директор на ЦК „Браќа Миладиновци“ Струга.

Со илјада евра од годишната програма на министерството за култура ќе се збогатува и книжниот фонд на подрачната библиотека во Вевчани. Ќе се набавуваат книги согласно потребите на читателите.

-„Ние ги правиме сите напори за литературата која ја бараат читателите да биде достапна. Исто така имаме и своја подрачна библиотека во Вевчани и таму се трудиме да ја набавиме потребната литература согласно барањата на читателите“ , вели Велкоска.

Струшката библиотека располага со засебна читална и фонд од 90 000 книги. Лектирни изданија за учениците од основните и средните училишта, но и слободна и стручна литература. Струга има читателска публика, во библиотеката просечно месечно има по 700 членови.

Новинар Соња Рилковска

 

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани