Трета отворена средба на младите со креатори на политки – ”Демократско учество на младитe “

По две успешни средби во Охрид и Битола, Порака Нова ја организираше последната трета отворена средба на младите со креатори на политки во Охрид, Касарна Хаб на 23 март 2023.

Настанот е во рамки на проектот NEUEYT – Нова рамка за демократско учество и ангажман на недоволно застапени млади од Европа, финансиран од Европската Унија, каде главна цел е да се даде можност младите да се сретнат со креатори на политики и да имаат отворена дискусија на теми кои се важни за нив, со фокус на младинско учество во демократските процеси и кои можности им се достапни.
25 учесници отворено зборуваа на младински теми, засегнатите страни, креаторите на политики, професори и млади за прашањата и предизвиците со кои секојдневно се соочуваат, но имаа и шанса да дадат препораки како да ги решат тие прашања. Нивното активно учество и дебатирање придонесоа за целиот процес да оди лесно и да покажат дека и кај нас има активни млади кои сакаат да направат позитивни промени во општеството.
Во рамки на проектот се оранизираа вкупно 3 настани од овој тип со цел да се овозможи отворен подиум каде младите ќе имаат средби со креаторите на политки со цел да се чуе нивниот глас, да се мотивираат да бидат повеќе активни и да се подобруваат младинските политки. Сите предизвици и препораки кои се дискутираа на овие настани ќе влезат во Документот со препораки за младински политики на тема демократско учество на младите, кој ќе биде креиран од сите партнери од проектот, поточно партнерските земји, Италија, Норвешка, Кипар, Грција, Франција и Македонија.

 

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани