Охридските ученици со забележителни резултати на Регионалниот натпревар по музичко

На ден 25.04.2023 се одржа регионалниот натпревар по музика насловен VIVA LA MUSICA во организација на здружението на музички педагози од Македонија, на кој свое учество имаа и училиштата од охридските средни и основни училишта. Натпреварот се одвиваше во неколку категории меѓу кои хор, оркестар, камерни состави и вокални солисти. Нашите училишта постигнаа голем успех на тоа натпреварување.

На натпреварот по хор охридските училишта освоија први награди и обезбедија пласман на државен натпревар

СОУ “Св. Климент Охридски” – Охрид – прва награда со освоени 100 поени и пласман на државен натпревар под менторство на професор Александар Димоски

ООУ “Братство Единство” – Охрид – прва награда со освоени 100 поени и пласман на државен натпревар под менторство на наставникот Бурим Хидри

ООУ “Христо Узунов” – Охрид – прва награда со освоени 98 поени и пласман на државен натпревар под менторство на наставникот Бојан Лушкоски

ООУ “Григор Прличев” – Охрид – прва награда со освоени 98 поени и пласман на државен натпревар под менторство на наставникот Боби Спироски

ООУ “Св. Климент Охридски” – Охрид – прва награда со освоени 98 поени и пласман на државен натпревар под менторство на наставникот Златко Петрушевски

На натпреварот по оркестар СОУ “Св. Климент Охридски” од Охрид освои прва награда со освоени 100 поени и пласман на државен натпревар под менторство на професор Љупчо Аслимоски , додека оркестарот при OOУ “Св. Климент Охридски” од Охрид освои прва награда со освоени 92 поени под менторство на наставникот Златко Петрушевски

Во категоријата на камерни состави дуото од OOУ “Христо Узунов” – Охрид освои прва награда со освоени 100 поени под менторство на наставникот Славчо Китаноски, а камерниот состав при ООУ ”Кочо Рацин” под менторство на наставникот Игор Стефановски освои прва награда со 91 поен.

Во категоријата вокални солисти учениците од охридските школи освоија голем број на награди

Димитар Василевски од СОУ “Св. Климент Охридски” – прва награда со освоени 100 поени и пласман на државен натпревар
Наталија Танеска од СОУ “Св. Климент Охридски” – прва награда со освоени 98 поени и пласман на државен натпревар
Ива Китеска од СОУ “Св. Климент Охридски” – втора награда со освоени 76 поени
Марија Младеноска СОУ “Св. Кирил и Методиј” – прва награда со освоени 100 поени и пласман на државен натпревар
Антонија Михајлоска од OOУ “Христо Узунов” – прва награда со освоени 96 поени и пласман на државен натпревар
Михаела Илиоска од OOУ “Христо Узунов” – прва награда со освоени 96 поени и пласман на државен натпревар
Михаела Танеска од OOУ “Христо Узунов” – втора награда со освоени 85 поени
Дора Ѓоргиевска од OOУ “Христо Узунов” – трета награда со освоени 72 поени
Тамара Ристеска од OOУ “Христо Узунов” – трета награда со освоени 70 поени
Софија Китовска од OOУ “Христо Узунов” – трета награда со освоени 70 поени
Дариа Вељаноска од OOУ “Христо Узунов” – трета награда со освоени 65 поени
Димитар Димоски од ООУ “Братство Единство” – прва награда со освоени 100 поени и пласман на државен натпревар
Анастасија Динева од ООУ “Братство Единство” – прва награда со освоени 98 поени и пласман на државен натпревар
Џејда Чутра од ООУ “Братство Единство” – прва награда со освоени 97 поени и пласман на државен натпревар
Мелиса Сулејмани од ООУ “Братство Единство” – прва награда со освоени 96 поени и пласман на државен натпревар
Ратка Попоска од ООУ “Св. Климент Охридски” – трета награда со освоени 67 поени
Роза Пауноска од ООУ “Св. Климент Охридски” – диплома
Филип Нелоски и Илми Далипоски од ООУ “Св. Климент Охридски” – права награда со освоени 100 поени и пласман на државен натпревар
Фросина и Деспина Белистојаноски од ООУ “Григор Прличев” – Охрид – прва награда со освоени 100 поени и пласман на државен натпревар
Софија Мирческа од ООУ “Григор Прличев” – Охрид – прва награда со освоени 92 поени
Ема Чепуњоска од ООУ “Григор Прличев” – Охрид – втора награда со освоени 80 поени
Софија Милошеска од ООУ “Григор Прличев” – Охрид – трета награда со освоени 62 поени
Ивана Велкоска од ООУ “Григор Прличев” – Охрид – трета награда со освоени 62 поени
Исидора Иваноска од ООУ “Григор Прличев” – Охрид – диплома

 

 

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани