Инспекциските надзори на ДИЖС покажале дека хотелите не го загадуваат езерото

Како одговор на соопштението од Институтот за јавно здравје во однос на загадувањето на Охридското Езеро од хотелите Државен Инспектор за животна средина информира дека контролите покажале дека хотелите се приклучени на канализационата мрежа.

Државниот инспектор за животна средина од Одделението за инспекциски надзор во животната средина-Пелагониски и Југозападен регион, Канцеларија Охрид во текот на пролетните месеци март-април изврши 7 инспекциски надзори во општините Охрид и Струга во следните хотелски објекти при што изготви Записници за констатација:

ГС ГРОУП ДОО увоз-извоз Охрид-Хотел АКВАЛИНА. Поседува Елаборат за животна средина. Отпадните води се поврзани на градска канализациона мрежа.
ХОТЕЛИ-Комплекс МЕТРОПОЛ АД Охрид. Поседува Елаборат за животна средина. Отпадните води се поврзани на градска канализациона мрежа.
Хотел-ИНЕКС ДРИМ АД Струга. Поседува Елаборат за животна средина. Отпадните води се поврзани на градска канализациона мрежа
Хотел ГРАНИТ, Охрид. Поседува Елаборат за животна средина.
Отпадните води се поврзани на градска канализациона мрежа.
Хотел ИЗГРЕВ-с.Калишта-Струга. Поседува Елаборат за животна средина. Отпадните води се поврзани на градска канализациона мрежа.
Хотел ДЕСАРЕТ Охрид. Поседува Елаборат за животна средина. Отпадните води се поврзани на канализациона мрежа.
ИНЕКС ГОРИЦА АД Охрид Хотел ИНЕКС ОЛГИЦА Хотел Спа. Поседува Елаборат за животна средина. Отпадните води се поврзани на градска канализациона мрежа.

ИНСПЕКЦИСКИТЕ НАДЗОРИ СЕ РЕАЛИЗИРААТ КОНТИНУИРАНО СОГЛАСНО ГОДИШНИОТ/МЕСЕЧНИОТ ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДИЖС.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани