Проект за развој на руралниот туризам „50 села, 50 приказни”

Владата  ја разгледа и усвои Информацијата за формирање работна група за Реализација на проектот „50 села, 50 приказни” за социо-економски развој на селата и на руралниот туризам и донесе Решение за формирање на работна група. Временска рамка на проектот е четири години, почнувајќи од оваа година, до 2026 година.

Проектот, како што информираат од владината прес-служба, има за цел интегриран рурален развој. Ги таргетира селата со потенцијал за агротуризам, рурален туризам, социо-економски развој, културно наследство.

-Очекувањата од проектот се зголемен број туристи, ревитализација на туристичката инфраструктура во руралните средини, зголемен број туристички инвестиции во руралните подрачја, промоција на алтернативни форми на туризам како агротуризам, авантуристички туризам, гастротуризам, етно туризам, екотуризам, ловен туризам и слично, како и намалување на иселувања од овие рурални места, велат од Владата.

Проектот, додаваат, има три развојни компоненти – фокус кон подобрување на јавната инфраструктура, економски развој преку подобрување на туристичкиот потенцијал во руралните средини, поддршка за локални производи и услуги, локални саеми и создавање повеќе работни места и развојот на човечкиот и социјалниот капитал, преку поддршка на рурални мрежи, граѓанското општество, обука на населението за локални водичи, заштитата на културното наследство, обичаите и традициите и руралното живеење.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани