Јавна расправа за ГУП от во Вевчани

Во  просториите  на Мултикултурниот Центар во Вевчани  се одржа Јавна презентација на новиот Генерален Урбанистички План – Разработка на Блок 1, КО Вевчани, Општина Вевчани.
Сите забелешки, предлози и мислења можат да се достават во писмена форма на веќе објавените анкетни листови на ВЕБ страната на општината, во просториите на Општина Вевчани заклучно со 11.12.2023 година (Понеделник)
Можно е да е слика од план на објект, нацрт, мапа и текст
Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани