Отворени денови за граѓанско учество во креирање на буџетот на општина Вевчани

Општина Вевчани ќе реализира отворени средби и консултации со граѓаните како дел од процесот на изготвување и донесување на новиот буџет.Станува збор за средби кои ќе се одржат почнувајќи од...
Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани