IX Меѓународна поетска манифестација „Охридски поетски бисер“

Се подготвува IX Меѓународна поетска манифестација „Охридски поетски бисер“. Манифестацијата ќе се одржи на  – 29.6.2024 година,
Објавувен  конкурс за поетска творба на слободна тема, само една песна до 24 стиха, лекторирана, во Times New Roman 12, кирилица, за странските автори латиница, најдоцна до 9 јуни, на е-маил:
ohridskipoetskibiserohrid@gmail.com, информираат од Организациски одбор на „Охридски поетски бисер“
Охрид, Македонија.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани