Охрид домаќин на меѓународна туристичка конференција

Од 15 до 18 овој месец, во Охрид ќе се одржи втората „БАХА“ меѓународна конференција за туризам под наслов „Дестинацијата како бренд“. Конференцијата, покрај во Охрид, со засебни сесии ќе се одржува и во Струга но и во Корча и Поградец-Албанија.

Во програмата на конференцијата предвидени се 4 панел дискусии: Предизвици во брендирање на дестинацијата; Предизвици во брендирање на малите дестинации; Значењето на хотелскиот бренд за дестинацијата и Гастрономијата како основа на брендирањето. На 17 јуни, најавено е потпишување на протокол за меѓусебна соработка помеѓу Македонската и Албанската туристичка асоцијација. На конференцијата, меѓу другите учесници и презентери по темите ќе биде и Асим Меџедовиќ,менаџерот на туристичката агенција „Фибула“.

Social profiles