Се асфалтираа улици во Трпејца и Љубаништа

Завршија работните активности за асфалтирање на тесни улици во селата Трпејца и Љубаништа.


Овие активности се дел од годишната програма за комунален развој, сообраќај и улици на Општина Охрид.
Во текот на наредниот период ќе следува асфалтирање на улици во селата Рача,Велгошти, Пештани, Коњско, Косел и Лескоец како и во населбата „Радојца Новичиќ“.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани