Светски ден на водите, недоволно се води гриижа за водените ресурси

Загадувањето е еден од главните предизвици со кои се соочува најстарото езеро во Европа. Охридското Езеро секојдневно е под притисок на отпадните води од колекторксио систем,но и реките и отпадот кој го одлага населението, како и големиот број пловила.
Најзначајниот воден екосистем на континентот допонително се искористува и како акумулација за производтсво на електрична енергија, а осцилациите на нивото на езерото имаат негативни последици врз биодиверзитетот. Научниците од Хидробиолошкиот институт велат потребна е одржлива стратегија за поголема заштита.

– „Кога станува збор конкретно за Охридското езеро многу се предизвиците што за жал е соочено.Тука накусо би ги наброила загадувањето од икс причини загадување од отпадни води, индустрија, комуналии, домаќинствата. 0505 Не можеме сами да се справуваме со предизвиците доколку и македонската и албанската страна не си ги преземат одговорнистите и не се насочат кон решавање на сите проблеми кои ги имаме во регионот“, вели Орхидеја Тасевска директор на Хидробиолошкиот институт Охрид.

Оваа година 22 ри март Светскиот ден на водите се одбележува под мотото Вода за мир.

-„Нациите треба да се стремат до секој еден човек на планетата Земја да има пристап до слатка вода. Да 70% од нашата планета е покриена со вода, но само три % од таа вода е слтка која може да се користи, но „/3 од таа вода е заробена во ледниците иили недостапна за човештвото. Затоа целиот стремеж е да се покрене сваста на населението на планетата Земја за штедење, чување и грижа кон водата“ , додава Орхидеја Тасевска.

Имаме неразумно и несовесно искористување на водените ресурси. Потребна е повисока свест кај населението за заштита, но и штедење на водата.

-„ Се ова ѓубре што гледате тоа е домашна култура. Немањето основна култура е она што се случува, големо ѓубре фрлање, а најмногу загадуваат реките. 0100 Голем дел од отпадните води одат во Охридското Езеро, вели еден охриѓанец.
– Воопшто не го штитиме, за жал.
– Не водиме доволно, но сепак е чисто езерото. Колекторот работи но негде ко ке врне дожд се излева канализацијата

Министерството за животна средина во февруари годинава го усвои Предлог-законот за прогласување на Охридско Езеро за споменик на природата, според нив со овој закон ќе придонесе за поголема заштита и зачувување на природните вредности.
Новинар Соња Рилковска

 

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани