Акција за подигнување зелен отпад во „Радојца Новичиќ“

ЈП.”Охридски Комуналец”- Охрид на ден 18.11.2023 год.(сабота) ќе организира акција за подигнување отпад од уредување на дворни површини и градини (гранки, трева, жива града и др.) од У.З.14 Радојца Новичиќ.

“Се молат граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот доколку имаат ваков отпад уредно да го депонираат најдоцна до 07.00 часот на 18.11.2023 година и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075-495-428, кој функционира секој ден во неделата во периодот 07.00 часот-21.00 часот.” – велат од јавното претпријатие.

Зелениот отпад треба да е уредно оставен до контејнерите или на местата предвидени за подигнување комунален отпад.

Со оваа акција се реализира во целост годишниот календар за редовни акции за кабаст и зелен отпад за оперативната 2023 год, посочуваат од ЈП Охридски комуналец.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани