Избрани добитниците на ученички и студентски стипендии

По претходно распишан Конкурс за доделување на стипендии за ученици од основните училишта во општина Охрид за учебната 2023-2024 годинаКонкурс за доделување на стипендии за ученици од средните училишта во општина Охрид за учебната 2023-2024 година и Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти од Општина Охрид запишани на додипломски студии во I година на државните универзитети во Република Македонија и на државни универзитети во други земји за академската 2023/2024 година кои живеат во потешки социјални услови

Општина Охрид ги објавува ранг листите на добитници на стипендии наменети за ученици од основни и средни училишта и редовни студенти од Општина Охрид запишани на додипломски студии во I година на државните универзитети во Република Македонија и на државни универзитети во други земји за  академската 2023/2024 година кои живеат во потешки социјални услови

Се известуваат добитниците на стипендии дека од 06.03.2024 (среда) до 08.03.2024 година (петок) во период од 12:00 до 15:00 часот треба да дојдат во просториите на советничката канцеларија во Општина Охрид за да ги потпишат договорите. Добитниците на стипендија (малолетни лица) при потпишувањето на договорот, треба да дојдат во придружба на родител или старател.

Кандидатите кои не добиле стипендија, се известуваат дека може да поднесат приговор против Одлуката на Градоначалникот во рок од 5 (пет) дена од денот на објавување за извршениот избор.

Добитниците овде

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани