Обајвен списокот на студенти кои ќе добијат образовен додаток во износ од 6000 денари

Во врска со Јавниот повик за доделување на еднократен паричен надоместок – образовен додаток за студенти кои потекнуваат од семејства со социјален ризик и студираат надвор од општина Охрид за академската 2023/2024 година број 09-14395/2 од 02.10.2023 година СЕ ОДОБРУВА исплата на студентите како што следи во табелата:

 

Ред.бр. ИМЕ ПРЕЗИМЕ
1 Димитар Милошески
2 Игор Јосифоски
3 Катерина Свилар
4 Василија Јовческа
5 Сара Настеска
6 Кристина Маркоска
7 Дарко Лазароски
8 Климент Маркоски
9 Тијана Дончевска
10 Марија Булеска
11 Иво Спироски
12 Јована Димитрова
13 Петар Танески
14 Викторија Темелковска
15 Иво Лазароски
16 Марија Блажеска
17 Ѓоко Јузмески
18 Теа Петковска
19 Ана Марија Петковска
20 Андреј Пејчиновски
21 Андреј Наумоски
22 Емилија Палоска
23 Давид Велковски
24 Бојан Мојсоски
25 Јована Тодороска
26 Симона Блажеска
27 Анастасија Цветаноска
28 Сара Кочоска
29 Михаела Василеска
30 Зејнеп Реџеп
31 Јане Димов
32 Кристина Каланоска
33 Антонио Гиноски
34 Анастасија Толеска
35 Андреј Толески
36 Кристина Сиљаноска
37 Сезер Сади
38 Викторија Војдиновска

 

На секој студент му следува еднократен паричен надоместок во износ од 6000 денари.

 

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани