Општина Охрид објави Јавен повик за доделување на ученички и студентски стипендии

Општина Охрид објави Јавен повик за доделување на ученички и студентски стипендии.

Сстипендии се предвидени и за лица запишани на магистерски и докторски студии на државните и приватните училишта и универзитети во република македонија а се однесуваат на лица со ретки болести и посебни потреби во општина охрид за учебната 2023/2024 година.

Стипендиите се доделуваат за 9 (девет) месеци по:
2 000 денари за ученици и
3 000 денари за студенти, магистранди и докторанди.
Подетални информации за условите, потребните документи и рокот на следниот линк

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани