Општина Охрид ќе набавува и поставува Адреналински парк

Општина Охрид има намера да додели договор за Набавка и поставување на Адреналински парк во Охрид / Касарна со финансиска помош од IPA II Annual Action Programme for the Republic of North Macedonia for the year 2020 – EU for Municipalities – Подобрување На Услугите На Локалната Самоуправа Преку Иновативни Концепти, во рамки на Проектот OHRID GO. Тендерското досие е достапно на www.ohrid.gov.mk, во менито Јавни Огласи.

Крајниот рок за поднесување на понудите е 10.01.2024, 15:00h.

Можни дополнителни информации или појаснувања/прашања може да се побараат на е-пошта: gjokoapostolov@ohrid.gov.mk, како што е побарано во Упатството до понудувачите (Instruction to Tenderers).

 

 

 

 

 

FollowFollow us
Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани