Донесено решение за субвенционирање на трошоци за користење на спортски терени

Согласно Јавниот повик кој беше објавен во јануари, донесено е решение за доделување на средства, кои се наменети за спортските клубови, здруженија, спортски настани и манифестации. -Преку ефективни мерки обезбедуваме...
Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани