Од 650 органски производители, во регионот само дваесетина

Од 50 земјоделци кои произведуваат органско, бројката денес се зголеми на 650,  а површините од 200  на 2900 хектари. 

 

Сите се впишани во новиот регистар на органски производители изработен од министертсвото за земјоделсто, шумарсрво и водостопанство. Интересно е што од охридско, струшкиот регион регистрирани се само дваесеттина иоргански производители. 

Во охридско Лескоец се  произведуваат  органски лешници, гоџи бери и аронија. 

Во струшко Радожда се одгледуваат  гоџи бери , исто и во  Белица.

И во  Дебрца застапено е производствто на гоџи, но многу  малку , едвај неколку земјоделци се занимаваат  сточарство и козарство по органски терк, а се произведува и јачмен, пченица, пченка и овес.

Органското производство е во подем, но регионот очигледно се уште не е доволно свесен. 

Овде е регистарот на сите 650 органски производители во Македонија. 

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани