Охрид дел од проектот за искористување на капацитетите на ресурсите

Денеска во Општина Охрид се одржа првиот состанок во рамки на активностите на „Проектот за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите“ кој е имплементиран од страна на УСАИД.

На состанокот присуствуваше секретарот на општина Охрид, Александар Китески, претставникот на УСАИД, Кристина Хаџи-Василева и претставници на дел од секторите во Локалната самоуправа. Беше разговарано за управувањето со општинските јавни финансии, за начинот на планирање и извршување на буџетот, фискалната транспарентност и отчетност, за прибирање на приходи од сопствени извори, за пристап до надворешно финанисрање, како и за соработката со приватниот сектор. Целта на проектот „Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите“ е зголемување на сопствените извори на приходи и поголема искористеност на надворешните извори на финансирање на општините, како и зголемување на стапката на реализација на буџетот во согласност со условите на централните власти во однос на буџетирањето и поднесувањето извештаи. Проектот е во насока на децентрализација на финансирањето и јакнење на општинските надлежности. Тоа вклучува унапредување на квалитетот на даночниот систем, јакнење на оперативните капацитети за администрирање на локалните даноци и такси, како и подобрување на способноста на локалната самоуправа да планира, управува и реализира јавни приходи.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани