Се издаваат локации за продажба на сувенири

Јавното претпријатие „Градски пазар“ издава локации за поставување урбана опрема за продажба на сувенири.

 

ЈП Градски Пазар Охрид  издава простор за поставување урбана опрема за комерцијално користење.

Локациите за поставување на урбаната опрема се за следната намена:

      1. Локации за поставување урбана опрема за продажба на сувенири; 

Локациите  за продажба на сувенири се наоѓаат на :

     *Источниот дел од плоштад Крушевска Република, вкупно 12 локации

Продажбата на сувенири ќе се извршува на унифицирани тезги со димензии (2 х1) м.

Локациите за поставување на урбаната опрема ќе се издаваат за времетраење од 6 (шест) месеци.

      2. Почетна  цена за издавање на локација е:

локација за продажба сувенири на унифицирани тезги ( 2 х 1)м од 2 м2 со почетна цена 3.422.оо  денари/месечно (со ДДВ);

2.1 Почетните цени за издавање на локациите се однесуваат за период од 30 (триесет) дена.

2.2 Во почетната цена за издавање на локација не се содржани трошоците за комунална такса,  приклучок и трошок за електрична енергија.

СИТЕ ДЕТАЛИ ТУКА

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани