Младински Центар Охрид организира Конференција за младинско претприемништво

Младински Центар Охрид организира Конференција за младинско претприемништво: „Иновации, млади и успешни бизнис приказни.“
На 29 номеври (среда) со почеток во 10 часот ќе се одржи Конференција насловена „Иновации, млади и успешни бизнис приказни.“ посветена на младинската вработеност, претприемништвото, иновации и образованието за претприемништво.

Конференцијата претставува одлична можност за вмрежуваме на младите и размена на идеи преку дискусија и информално учење.
Конференција се состои од 3 дела, и тоа:

1.Панел дискусија, на која говорници ќе бидат:

Г-дин Бојан Кордалов, Комуниколог (модератор на панелот)

Г-дин Aлмир Рахимоски, Менаџер на операции The Perfect RIA

Г-a Емилија Колоска, Директор на маркетинг, Vinbee Natural Honey

Г-дин Јаков Јовановски, Проектен менаџер, Startup Macedonia

2.Младински круг: „Претприемништво и вработување на млади“

Г-дин Иво Ристески, Младински работник во МЦО

Г-а Ангела Митеска, Младински работник во МЦО

Дискутирање за предизвиците и можностите за вработување на младите, промовирање на претприемништвото и истражување на стратегии за поттикнување на претприемачкиот начин на размислување кај младите.

3.Работилница за развивање бизнис идеја

Проф. Војо Илоски

Развој на претприемачкиот дух на младите.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани