Објавен првиот Пензионерски информатор во Струга

Објавен првиот Пензионерски информатор во Струга.

Деновививе од печатницата на ЛИК излезе Првиот број на пензионерски информатор, за поцелосно информирање на струшките пензионери и пошироко за 2023 година. Пензионерскиот информатор е отпечатен на 100 страници и со уште толку фотографии, вклучени се шест интервјуа на првите лица на здружението. Информаторот е составен од пет прилози : Екскурзии и летувања, ЗП Струга жарчр кое никогаш нема да згасне, здружението на пензионери Струга препознатлив белег на еден град е фолкорот, со спортот го негуваме телото и духот, фолклорот ги зближува народите , тој не познава граници, пензионерите со аманет за идните пензионери. Во Првиот пензионерски информатор поместени се сите информации објавени во весникот „Пензионер плус“, во „ Нова Македонија“ на локаните портали INFO STRUGA, OHRIDNET, MIA и др.
Издавач на Првиот пензионерски информатор е Здружението на пензионери од Струга, главен и одговорен уредник Милорад Трпоски, заменик Минир Мамуди, секретар Јоиван Попоски, уредник на текстовите и фотографиите Стојан Кукунешоски.

автор СТОЈАН КУКУНЕШОСКИ

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани